Samostojni podjetnik Matic Laneger s.p., Posblagajna.com je registriran pri Okrožnem sodišču v Trbovljah, matična št.: 6822045000, davčna št.: 40533263, Transakcijski račun: SI56 6100 0001 0454 037.


Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.


I. POSLOVNI PROSTORI


Naslov podjetja: Matic Laneger s.p., Posblagajna.com, Turje 74, 1431 Dol pri Hrastniku


II. CENE


Vse objavljene cene so informativne.

Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov.


Redna in spletna cena


Redna cena je priporočena cena dobavitelja. Spletna cena je cena na spletni strani www.posblagajna.com in velja v trenutku oddaje naročila.


Posebni pogoji plačila


Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo Pogodbe med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Vse cene so navedene v evrih. Cene so brez davka, saj nismo zavezanci za DDV. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

Cene veljajo za Matic Laneger s.p., Posblagajna.com, Turje 74, 1431 Dol pri Hrastniku.


III. NAROČILA


Naročila sprejemamo po telefonu 040 238 346, pisno,na elektronski poštni naslov: matic@posblagajna.com in preko spletne strani.


Naročila, poslana po elektronski pošti in preko spletne strani sprejemamo tudi izven delovnega časa.


IV. PONUDBE


Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.


Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.


Veljavnost ponudbe


Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v evrih in so brez DDV (nismo zavezanciza DDV). Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike objavljene na spletni strani ali v drugih objavah so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.


V. NAČIN DOBAVE


Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na bančni račun Matic Laneger s.p., Posblagajna.com razen, če ni s pogodbo drugače določeno.


Ob prevzemu blaga izdamo račun za prejeto blago. S podpisom na računu kupec potrdi prejem blaga.


Dostava s strani Matic Laneger s.p., Posblagajna.com je možna. Stroški se zaračunavajo po vnaprejšnjem dogovoru s stranko. Pošiljanje se izvede po pošti Slovenije.


Osebni prevzem je možen ob dogovoru s stranko.


Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.


VI. NAČIN PLAČILA


Plačilo po predračunu.

Plačilo po računu.

100% brezobrestni avans,

ali drugače, če je tako določeno s pogodbo.


VII. LASTNIŠTVO BLAGA


Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last samostojnega podjetnika Matic Laneger s.p., Posblagajna.com.


VIII. RAČUNI


Račun se izda na podlagi dobavnice ali ponudbe/predračuna.


Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.


Račun prejme kupec ob prejemu blaga.


Vse dokumente, predračune, pogodbe in račune pošljemo v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja. Dostop do dokumentov, hranjenih pri samostojnemu podjetniku Matic Laneger s.p., Posblagajna.com, je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja.


Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.


IX. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA


Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.


Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: matic@posblagajna.com, blago pa vrniti v 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, zgoščenke, knjige in potrošni material, v primeru, da sta bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.


Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:


  • pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
  • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo
  • pri pogodbah o dobavi računalniške opreme ali računalniških programov
  • Postopek zamenjave in vračila blaga


V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.


Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.


Postopek vračila kupnine


Kupcu, ki odstopi od pogodbe se vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.


X. GARANCIJA


Samostojni podjetnik Matic Laneger s.p., Posblagajna.com je dolžen spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.


Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.


Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek, z enakim novim in brezhibnim izdelkom.


V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.


Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi prodajalec.


Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake izdelkov.


XI. OSTALO


Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov:

Podatki, ki jih kupec posreduje samostojnemu podjetniku Matic Laneger s.p., Posblagajna.com, se bodo uporabljali izključno za interno uporabo in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca. Elektronski naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje “spama”, za prejemanje obvestil o novostih pa samo v dogovoru s kupcem.


“Splošnih pogojih poslovanja” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani www.posblagajna.com Izjavljamo, da nismo davčni zavezanci in da nisem zavezan plačevanju davka na dodano vrednost na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.